Ścieżka edukacyjno-turystyczna w Tymbarku

Kilka słów o trasie


Ścieżka turystyczno-edukacyjna obejmuje ramy czasowe niemieckiej okupacji Tymbarku i okolic w latach 1939-1945. W czasie wojny Tymbark był miejscem działalności jednej z pierwszych placówek Związku Walki Zbrojnej na Ziemi Limanowskiej. Ważną kartę w historii miejscowości stanowiła działalność cywilnej konspiracji, związana z dworem rodziny Turskich oraz Owocarnią. Rok 1944 r. był czasem odtworzenia placówki Armii Krajowej „Trzos” Tymbark oraz przygotowań do akcji „Burza” poprzez udział w szkoleniach i koncentracjach oddziałów partyzanckich w rejonie Mogielicy oraz służba żołnierzy z Tymbarku w 1. psp ak. Represje jakie spadły na mieszkańców Tymbarku były konsekwencją zbliżającego się frontu oraz działań partyzanckich w ramach akcji „Burza”. Początek 1945 r. przyniósł dramatyczne zakończenie niemieckiej okupacji oraz próbę odbudowy tego co przetrwało wojnę.

Ścieżka została usytuowana między masywami Łopienia (963 m n.p.m.), Zęzowa (705 m n.p.m.) oraz Paproci (643 m n.p.m.). Centralnym punktem ścieżki jest rynek w Tymbarku, skąd trasa prowadzi do kilku miejsc historycznych związanych z okresem niemieckiej okupacji. Są to m.in. tymbarska Owocarnia (obecnie Tymbark MWS), Dwór rodzin Myszkowskich i Turskich. Ścieżka przebiega drogami asfaltowymi, leśnymi i polnymi oraz częściowo wzdłuż szlaków turystycznych PTTK: szlak żółty - z Rzek przez Mogielicę i Łopień do Tymbarku, szlak niebieski - z Tymbarku do Bochni, zielony szlak - z Dobrej przez masywy Beskidu Wyspowego m.in. Paproć, a kończący się na Lubomirze.

Na trasie znajduje się 6 punktów, nawiązujących do działalności konspiracyjnej mieszkańców Tymbarku i okolic w latach 1939-1945. Na każdym punkcie znajdują się tablice informacyjne, fotografie z lat niemieckiej okupacji, opisujące ważne dla danego miejsca wydarzenia. Na tablicy przy zielonym szlaku na Paproci została umieszczona panorama z widokiem na południowo-wschodnią część Beskidu Wyspowego i Gorce. Trasa jest oznakowana w postaci biało-czerwonego kwadratu. Na punktach oprócz tablic zostały umieszczone tabliczki kierunkowe, wskazujące kierunek poruszania się oraz czas przejścia do kolejnego punktu.


Miejscem początkowym i zarazem kończącym ścieżkę jest rynek w Tymbarku.

Zapraszamy na szlak turystycznej wędrówki.