Rada Sportu

RADA SPORTU GMINY TYMBARK

1. Przewodniczący – Krzysztof Wiśniowski (Prezes UKS Olimpijczyk)

2. Zastępca Przewodniczącego – Jolanta Sawicka (Prezes UKS Zryw)
3. Sekretarz – Barbara Janczy (Prezes UKS Ogniwo)
4. Członek – Grzegorz Dziadoń (Prezes UKS Tymbark)
 

Do zadań Rady Sportu należy w szczególności opiniowanie:

  • strategii rozwoju gminy, powiatu i województwa w zakresie kultury fizycznej,
  • projektu budżetu w części dotyczącej kultury fizycznej,
  • programów bazy sportowej na danym terenie,
  • projektów uchwał dotyczących rozwoju kultury fizycznej
  • planów imprez sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez różne organizacje na danym terenie, dofinansowywane przez jednostki samorządu terytorialnego.