W Bibliotece Publicznej w Tymbarku w Tłusty Czwartek Seniorzy z terenu Gminy Tymbark mogli się spotkać przy przysłowiowym pączku i kawie, aby móc miło spędzić czas. Nie zabrakło również krótkiej prelekcji, dotyczącej obrony przed oszustwami konsumenckimi.


Spotkanie rozpoczęła Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - pani Dorota Ogórek, która przywitała zgromadzonych gości, po czym głos zabrał pan Kajetan Rajski. Prelegent przybliżył Seniorom tematykę oszustw i wyłudzeń konsumenckich, przestrzegając m.in. przed nieuczciwymi sprzedawcami.


Po wykładzie Seniorzy mogli obejrzeć występ artystyczny dzieci z Przedszkola Samorządowego w Tymbarku. Przedstawienie nagrodzono gromkimi brawami.


Potem Wójt Gminy Tymbark - Paweł Ptaszek w telegraficznym skrócie podsumował szereg działań na rzecz Seniorów z terenu Gminy Tymbark, prowadzoną przez UG, GOPS, Gminną Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii oraz placówki oświatowe. Na koniec padła propozycja utworzenia Klubu Seniora, poprzez wypełnienie dostępnej deklaracji, którą można składać do 15 marca w GOPSie lub Bibliotece Publicznej.


Po części oficjalnej Kierownik GOPS-u - pani Dorota Ogórek podziękowała przybyłym za obecność i zachęciła Seniorów do większej aktywizacji w życiu społeczno-kulturalnym w naszej gminie.


Na koniec zaproszono wszystkich na poczęstunek.