Ogłoszenie


Sołtys Wsi Tymbark na podstawie § 14 ust.1 Statutu sołectwa Tymbark zwołuje Zebranie Wiejskie w dniu 6 lipca 2023r. /czwartek/ o godzinie 1700 w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Tymbarku.

Zebranie jest ważne bez względu na liczbę obecnych osób na zebraniu.


Porządek zebrania:

  • Otwarcie Zebrania Wiejskiego.
  • Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna dla Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością „Przystań”.
  • Zakończenie Zebrania Wiejskiego.Sołtys /-/

Andrzej Ligas