W dniu 30 czerwca 2023 roku została podpisana umowa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie w formie dotacji przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, opakowań po nawozach typu Big Bag”. Przedsięwzięcie realizowane będzie w terminie do 31 grudnia 2023 r. a efekt ekonomiczny zostanie osiągnięty w terminie do 30 czerwca 2024 r.