W Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki w Zawadce zakończyła się realizacja zajęć w ramach projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich pn. "Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych". Celem projektu było zniwelowanie u uczniów skutków pandemii COVID-19 poprzez wielowymiarowe wsparcie szkół i placówek oświatowych w zakresie udzielenia pomocy edukacyjnej i psychologicznej uczniom. 


16 uczniów klas: III, IV i VI rozwijało swoje zainteresowania z programowania i robotyki. 24 uczniów kl. VI i VIII uczestniczyło w zajęciach wyrównawczych z j. angielskiego. Zakupiono również słowniki i książki w j. angielskim. 20 uczniów kl. VIII uczestniczyło w 2 – dniowych zajęciach przyrodniczych-wyjazdowych do Zakopanego, a 38 uczniów klas II, III i VIII otrzymało wsparcie psychologiczne. Łączny koszt zrealizowanych zajęć i zakupu pomocy dydaktycznych wyniósł 29 704,14 zł.