W niedzielę, 25 czerwca, w wieku 95 lat zmarł Druh Józef Smaga, nestor tymbarskich strażaków ochotników.


Druh Józef wstąpił do OSP Tymbark w roku 1950, by kontynuować tradycję strażacką swojego ojca. Przez cały okres czynnego działania w latach 1950-1993 ofiarnie niósł pomoc potrzebującym i zawsze należał do grona ratowników z największą ilością wyjazdów do akcji. Był strażakiem z powołania, a do tego bardzo dobrym kolegą, który potrafił znaleźć wspólny język ze wszystkimi członkami, niezależnie od ich stażu w OSP czy wieku. Z sukcesami uczestniczył w zawodach sportowo-pożarniczych do szczebla wojewódzkiego włącznie. W latach 1960-1975 był zaangażowany w tworzenie i prowadzenie młodzieżowych drużyn pożarniczych dziewcząt i chłopców. W roku 1974 był w grupie inicjatorów budowy nowej remizy, a w czasie realizacji inwestycji /1975 -1985 r./ był zaangażowany       w nieodpłatne prace budowlane i udostępnianie posiadanego sprzętu. Uczestniczył także aktywnie w działaniach, które doprowadziły w latach dziewięćdziesiątych do uzyskania przez OSP Tymbark własności hipotecznej remizy.


W roku 2003 Druh Józef był współorganizatorem i jednym ze sponsorów Jubileuszu 125-lecia OSP Tymbark, 10-lecia Strażackiej Orkiestry Dętej „Tymbarski Ton” i Powiatowego Dnia Strażaka. Dwa lata później był fundatorem instrumentów blaszanych dla tymbarskiej orkiestry.


W dowód uznania, Druh Józef Smaga został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Złotym Znakiem Związku OSP RP, Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza, złotym, srebrnym i brązowym medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”, odznaką „Strażak Wzorowy” i Krzyżem Zasługi Orderu Świętego Floriana. W roku 2007 Walne Zebranie OSP Tymbark nadało Druhowi Józefowi Smadze tytuł „Członka Honorowego”.


Za swoją długoletnią i sumienną pracę w przemyśle drzewnym otrzymał odznakę „Zasłużony dla Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego”.

Druh Józef Smaga był także wieloletnim członkiem rady sołeckiej wsi Tymbark.