Tymbark, dnia 07.03.2023 r.ZAWIADOMIENIE


Zapraszam na wspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego

i Bezpieczeństwa Publicznego, Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Sportu oraz Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, które odbędzie się na posiedzeniu w dniu 14 marca 2023 r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Biblioteki Publicznej w Tymbarku.


Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia Komisji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Analiza projektów uchwał na XLIV Sesję Rady Gminy Tymbark oraz wypracowanie opinii do przedstawionych projektów.
  3. Wolne wnioski.
  4. Zakończenie obrad.Przewodniczący Komisji

/-/

Krzysztof Wiśniowski