W okręgu wyborczym nr 13, obejmującym część sołectwa Zamieście - osiedla: Szwabówka, Malarzówka, Brodkówka, Zagroda, Pasykówka, Skrzatki, Puty,  mandat radnego bez głosowania objął Zbigniew Hojnor, który startował z  listy Komitetu Wyborczego Wyborców „Solidarna Gmina” Wójta Pawła Ptaszka.


Wybory uzupełniające w tym okręgu zarządzono w związku ze śmiercią radnego i sołtysa z Zamieścia ś.p. Andrzeja Bugańskiego.

Zgodnie z art. 380 Kodeksu wyborczego, gdy liczba zarejestrowanych kandydatów jest równa liczbie wybieranych radnych w tym przypadku nie przeprowadza się głosowania, a za wybranego radnego uznaje się zarejestrowanego kandydata.

Pan Zbigniew Hojnor od stycznia pełni również funkcję sołtysa sołectwa Zamieście. Jest osobą otwartą, która potrafi słuchać i rozmawiać z ludźmi, motywować ich do wspólnego działania. Na zebraniu wiejskim nowo powołany sołtys podkreślił iż będzie kontynuował realizację planów dla społeczności Zamieścia, zapoczątkowaną przez śp. Andrzeja Bugańskiego

Panu Zbigniewowi składamy serdeczne gratulacje i życzymy sukcesów w pracy na rzecz lokalnej społeczności.