W czwartek 9 marca 2023 roku nastąpiło otwarcie ofert na zadanie pod nazwą "Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie Tymbark ETAP II". Inwestycja składa się z dwóch części i będzie w całości sfinansowana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.


W styczniu br. Wójt Gminy Tymbark Paweł Ptaszek podpisał umowę na rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego, które docelowo powstanie w osiedlach: Zamieście Sołtystwo, Tymbark Węglarka - na odcinku 3,61 km oraz w Piekiełku (rejon szkoły podstawowej) na odcinku 1,64 km.

Pozyskana kwota wyniosła 3 117 000 zł.


Po otwarciu ofert na część I zadania, tj. zaprojektowanie i wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Tymbark w miejscowościach: Tymbark oraz Zamieście o łącznej długości około 3,61 km ofertę złożyło 6 zainteresowanych wykonawców. Najniższa proponowana kwota to 2 706 000 zł.


Z kolei w części II zadania - zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Piekiełko Gmina Tymbark. W ramach zadania zostanie zrealizowana rozbudowa sieci wodociągowej o łącznej długości około 1,64 km ofertę złożyło 5 wykonawców. Najbardziej konkurencyjna cena wykonania usługi wyniosła 497 777 zł.


Obecnie trwa ocena ofert.