Tymbark, dnia 07.02.2023 r.


ZAWIADOMIENIE


Zapraszam na wspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Bezpieczeństwa Publicznego, Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Sportu oraz Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, które odbędzie się posiedzeniu w dniu 13 lutego 2023 r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Biblioteki Publicznej w Tymbarku.


Porządek posiedzenia:

  • Otwarcie posiedzenia Komisji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  • Analiza projektów uchwał na XLIII Sesję Rady Gminy Tymbark oraz wypracowanie opinii do przedstawionych projektów.
  • Wolne wnioski.
  • Zakończenie obrad


Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.


Przewodniczący Komisji

/-/ Krzysztof Wiśniowski