We wtorek 31 stycznia Urząd Gminy ogłosił przetarg na modernizację energetyczną budynków na terenie Gminy Tymbark. Zamówienie publiczne dotyczy m.in. budynków oświatowych z terenu 5 sołectw. Zadanie będzie realizowane ze środków pozyskanych w ramach Polskiego Ładu.


Przetarg składa się z 4 części i możliwe jest składanie ofert częściowych:


Część I przebudowa i rozbudowa budynku Świetlicy wiejskiej na Zamieściu,

Część II termomodernizacja budynku Hali Sportowej, Tymbark, termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Tymbarku, pod adresem Tymbark Rynek 29 i 18, 675 oraz pod adresem Tymbark 354,

Część III termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Podłopieniu oraz termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zawadce, Zawadka 18,

Część IV termomodernizacja budynku niepublicznej Szkoły Podstawowej w Piekiełku.


Zakres prac obejmuje termomodernizację (ocieplenie elewacja), wymianę centralnego ogrzewania, oświetlenia, stolarki okiennej oraz towarzyszące prace budowlane w zależności od potrzeb. Planowany termin realizacji: 8 miesięcy od podpisania umowy.


Szczegóły zamówienia publicznego znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej:

https://bip.malopolska.pl/ugtymbark,m,419850,2023.html