W dniu 17 lutego nastąpiło otwarcie ofert na termomodernizację budynków na terenie gminy. Zadanie jest dofinansowane z Polskiego Ładu i przewiduje modernizację 6 budynków.


Przetarg składa się z 4 części i możliwe jest składanie ofert częściowych.


Część I przebudowa i rozbudowa budynku Świetlicy wiejskiej na Zamieściu - 3 oferty,

Część II termomodernizacja budynku Hali Sportowej, Tymbark, termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Tymbarku, pod adresem Tymbark Rynek 29 i 18, 675 oraz pod adresem Tymbark 354 - 2 oferty,

Część III termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Podłopieniu oraz termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zawadce, Zawadka 18 - 7 ofert,

Część IV termomodernizacja budynku niepublicznej Szkoły Podstawowej w Piekiełku - 6 ofert.


Zakres prac obejmuje termomodernizację (ocieplenie elewacja), wymianę centralnego ogrzewania, oświetlenia, stolarki okiennej oraz towarzyszące prace budowlane w zależności od potrzeb.


Szczegóły z otwarcia ofert w załączniku poniżej.