Gmina Tymbark pozyskała 100% dofinansowania na zadanie pn. "Rozbudowa systemu wodno - kanalizacyjnego w Gminie Tymbark etap II". Inwestycja będzie w całości sfinansowana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.


W czwartek 19 stycznia Wójt Gminy Tymbark podpisał umowę na rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego, które docelowo powstanie w osiedlach: Zamieście Sołtystwo, Tymbark Węglarka - na odcinku 3,37 km oraz w Piekiełku (rejon szkoły podstawowej) na odcinku 1,64 km.

Pozyskana kwota wyniosła 3 117 000 zł.

Termin realizacji inwestycji upływa pod koniec listopada 2024 roku.


To kolejny krok w celu zaspokojenia potrzeb mieszkańców miejscowości Piekiełko poprzez budowę sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej w miejscowościach Tymbark i Zamieście.