Wójt Gminy Tymbark informuje, że w dniu 22 stycznia 2023 roku tj. niedziela, o godzinie 16:00 w Świetlicy Wiejskiej w Zamieściu odbędzie się zebranie Wiejskie sołectwa Zamieście, na którym zostaną przeprowadzone wybory uzupełniające Sołtysa Wsi Zamieście.


Ponadto przedstawiamy harmonogram zebrań wiejskich w pozostałych sołectwach:


Terminarz zebrań wyborczych

w sprawie wyboru sołtysów i rad sołeckich z terenu gminy Tymbark


L.p.

Sołectwo

Data zebrania

Godz. i miejsce zebrania

Plan zebrania

1.

Piekiełko

22 stycznia 2023r. (niedziela)

10.40

Szkoła Podstawowa w Piekiełku

1.Informacja z realizacji zadań społeczno-gospodarczych gminy za 2022 rok.

2. Przedstawienie budżetu gminy na 2023 rok.

3. Sprawozdanie Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Piekiełko z działalności za rok 2022 r. oraz przedstawienie planu finansowego na rok 2023

2.  Zamieście 22 stycznia 2023 r. (niedziela) 16.00 Świetlica Wiejska
w Zamieściu
1. Przeprowadzenie wyborów uzupełniających Sołtysa wsi Zamieście.
2. Informacja z realizacji zadań społeczno-gospodarczych gminy za 2022 rok.

3. Przedstawienie budżetu gminy na 2023 rok.

3.

Tymbark

26 stycznia 2023r. (czwartek)

17.00

Remiza OSP w Tymbarku

1.Informacja z realizacji zadań społeczno-gospodarczych gminy za 2022 rok.

2. Przedstawienie budżetu gminy na 2023 rok.

3. Sprawozdanie Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Tymbark z działalności za rok 2022 r. oraz przedstawienie planu finansowego na rok 2023

4.

Zawadka

5 lutego 2023r. (niedziela)

12.15

Szkoła Podstawowa w Zawadce

1.Informacja z realizacji zadań społeczno-gospodarczych gminy za 2022 rok.

2. Przedstawienie budżetu gminy na 2023 rok.

3. Sprawozdanie Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Zawadka z działalności za rok 2022 r. oraz przedstawienie planu finansowego na rok 2023

5.

Podłopień

5lutego 2023r. (niedziela)

16.00

Szkoła Podstawowa w Podłopieniu

1.Informacja z realizacji zadań społeczno-gospodarczych gminy za 2022 rok.

2. Przedstawienie budżetu gminy na 2023 rok.

3. Sprawozdanie Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Podłopień z działalności za rok 2022 r. oraz przedstawienie planu finansowego na rok 2023