Poniżej przedstawiamy harmonogram odpadów komunalnych w 2023 roku.


Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2023 roku

REJON 1: Tymbark I i Zamieście

Rodzaj odpadu

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

Niesegregowane

(zmieszane), BIO

3,17

7,21

7,21

4,18

2,16

6,20

4,18

1,16

5,19

3,17

7,21

5,19

Papier, Metale
i tworzywa sztuczne

3,17

7,21

7,21

4,18

2,16

6,20

4,18

1,16

5,19

3,17

7,21

5,19

Szkło

3,17

7,21

7,21

4,18

2,16

6,20

4,18

1,16

5,19

3,17

7,21

5,19

Gabaryty

-

-

-

-

-

26

-

-

25

-

-

-

REJON2: Tymbark II i Piekiełko

Rodzaj odpadu

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

Niesegregowane

(zmieszane), BIO

5,19

9,23

9,23

6,20

4,18

1,22

6,20

3,17

7,21

5,19

9,23

7,21

Papier, Metale
i tworzywa sztuczne

5,19

9,23

9,23

6,20

4,18

1,22

6,20

3,17

7,21

5,19

9,23

7,21

Szkło

5,19

9,23

9,23

6,20

4,18

1,22

6,20

3,17

7,21

5,19

9,23

7,21

Gabaryty

-

-

-

-

-

27

-

-

26

-

-

-

REJON3: Podłopień, Jasna i Zawadka

Rodzaj odpadu

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

Niesegregowane

(zmieszane), BIO

10,24

14,28

14,28

11,25

9,23

13,27

11,25

8,22

12,26

10,24

14,28

12,27

Papier, Metale
i tworzywa sztuczne

10,24

14,28

14,28

11,25

9,23

13,27

11,25

8,22

12,26

10,24

14,28

12,27

Szkło

10,24

14,28

14,28

11,25

9,23

13,27

11,25

8,22

12,26

10,24

14,28

12,27

Gabaryty

-

-

-

-

-

28

-

-

27

-

-

-