Gmina Tymbark zakupiła od firmy Tymbark MWS teren dawnego parku podworskiego obok Szkoły im. KEN w Tymbarku o pow. 0,60 ha wraz z drogą dojazdową. Zamiarem samorządu jest zagospodarowanie tego terenu poprzez rewitalizację, tak aby stał się atrakcyjnym miejscem dla aktywnego spędzania czasu wolnego przez Mieszkańców naszej Gminy.


24 marca 2022 roku Zakład Tymbark MWS skierował do Urzędu Gminy w Tymbarku ogłoszenie o sprzedaży prawa użytkowania wieczystego swoich działek, położonych w okolicy ZS im. KEN w Tymbarku. Gmina wyraziła zainteresowanie zakupem trzech działek wraz z drogą dojazdową. Spółka ten grunt wyceniła w sumie na 368 tys. zł.


Uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości Rada Gminy Tymbark podjęła w połowie września 2022 roku. 


To duży krok w stronę utworzenia terenu do celów rekreacyjnych, służącego Mieszkańcom.