Kolejną bardzo cenną inicjatywą młodzieży z jednostki tymbarskiego Strzelca, będącą uczniami klas wojskowych Zespołu Szkół im. KEN w Tymbarku było posprzątanie szlaku turystycznego i ścieżki dydaktycznej na górze Paproć w Beskidzie Wyspowym. 


Kilka worków zebranych śmieci zostanie zabranych z Paproci przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Tymbarku. Dążmy do zmiany świadomości, byśmy nie „utonęli” w górze własnych śmieci – apelują tymbarscy Strzelcy. Zwracamy się  z prośbą do wszystkich mieszkańców o dbałość o nasze środowisko w tym pięknych terenów górskich Beskidu Wyspowego.


W bieżącym roku realizacja zadań statutowych tymbarskiego Strzelca w tym organizacja rajdów, obozów i szkoleń  była możliwa dzięki finansowemu wsparciu Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Tymbarku, prezesa Firmy GALICJA Mariana Ścianka , prezesa Firmy JONIEC Mieczysława Jońca, zarządu Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Limanowej, którym młodzi ludzie z „ łaciatych „ mundurach składają serdeczne podziękowanie.


Robert Nowak