Młodzież z Jednostki Strzeleckiej nr 2007 im. kpt. Tadeusza Paolone ZS "Strzelec" OSW w Tymbarku, będąca uczniami klas woskowych tymbarskiego Zespołu Szkół im. KEN w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu uczestniczyła w nocnych zajęciach z zakresu terenoznawstwa, marszu na azymut, bytowania w górach oraz udzielania pierwszej pomocy.


st. insp. ZS Robert Nowak