W  ośmiu placówkach oświatowych na terenie gminy Tymbark w dniu 13 września 2022r w ramach realizacji zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego  przeprowadzono próbne ewakuacje uczniów i przedszkolaków. W ewakuacjach udział również wzięli wychowawcy i personel poszczególnych szkół i przedszkoli. Łączna liczba ewakuowanych osób wynosiła ponad 1100 osób. Czas trwania ewakuacji wynosił od 2 do 3 minut.


Przebieg próbnych ewakuacji oceniali: komendant oddziału  gminnego straży pożarnych druh Zbigniew Kaptur, st. asp. Sylwester Sienkiewicz z Komisariatu Policji w Tymbarku, Małgorzata Giza i Grzegorz Cygal z jednostki OSP Tymbark  oraz inspektor ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego Urzędu Gminy w Tymbarku Robert Nowak.

Akcjami w placówkach oświatowych kierowali osobiście dyrektorzy tych placówek.


Przedstawiciele Gminnego Zespołu Zarzadzania Kryzysowego Małgorzata Giza i Robert Nowak zapoznali dzieci i młodzież z zasadami postępowania w przypadku objawów zatrucia tlenkiem węgla / czadem / oraz z sygnałami alarmowymi. Bardzo wysoko oceniono przebieg ewakuacji we wszystkich placówkach oświatowych w tym zaangażowanie dzieci oraz  młodzieży. Świadczy to o przywiązywaniu dużej uwagi do problematyki bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego przez dyrekcję wszystkich placówek oświatowych na terenie gminy Tymbark.

Działania ratownicze, aby były przeprowadzone szybko i sprawnie powinny zostać wcześniej zaplanowane i wielokrotnie przećwiczone / nie tylko na papierze / - mówi Robert Nowak, instruktor ochrony ludności cywilnej.


Celem próbnych ewakuacji było przygotowanie uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły do sprawnego działania i szybkiego, bezpiecznego opuszczenia budynku szkoły  w razie zagrożenia. Podczas treningu wszyscy jego uczestnicy wiedzieli co mają robić oraz  znali swoje obowiązki, zasady postępowania, współpracy ze sobą. Dyrektorzy zapoznali wszystkich członków społeczności szkolnej z procedurą przeprowadzania treningu i zasadami postępowania w trakcie jego trwania  – podkreśla Robert Nowak.