W czwartek 15 września Wójt wraz z działem inwestycji odebrał zmodernizowaną drogę „Zagroda” w miejscowości Zawadka.


Zamówienie dotyczyło modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie Gminy Tymbark. Część pierwsza obejmowała remont drogi gminnej „Zagroda” w miejscowości Zawadka, a druga część dotyczy modernizacji drogi gminnej „Twarde Łąki” w miejscowości Piekiełko, która jest realizowana obecnie.

Zakres robót obejmował: roboty przygotowawcze i roboty ziemne, renowacja rowów, umocnienie rowów, remont przepustów pod drogą, przejazd w bród z płyt prefabrykowanych, podbudowy i nawierzchnie oraz odtworzenie nawierzchni kruszywowej po przejazdach technologicznych.