Informujemy, że Gmina Tymbark zawarła aneks do porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Krakowie na prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego obsługującego program "Czyste powietrze". 


W punkcie istnieje możliwość uzyskania informacji na temat programu, złożenia wniosku oraz jego późniejszego rozliczenia. Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30,  pok. nr 16. Przed przyjściem do Urzędu Gminy najlepiej skonsultować się z Doradcą telefonicznie tel. 183325141. Zainteresowane osoby uzyskają wówczas konkretną informację jakie dokumenty należy mieć ze sobą w celu wypełnienia wniosku.


Obecnie w „Czystym Powietrzu” obowiązują trzy części programu, od 15 lipca 2022 r. zostały wprowadzone nowe rozwiązania finansowe, które są bardzo korzystne dla beneficjentów. Właściciele domów jednorodzinnych ubiegający się o dotację na wymianę starego pieca oraz ocieplenie domu otrzymają prefinansowanie, czyli wypłatę pieniędzy jeszcze przed rozpoczęciem remontu.


Warunkiem wypłaty prefinansowania jest przesłanie wraz z wnioskiem o dotację umowy zawartej z wykonawcą na przeprowadzenie konkretnych prac. W ramach realizowanego przedsięwzięcia możliwe jest zawarcie do trzech umów z wykonawcami. Mogą one zostać dostarczone na etapie uzupełniania wniosku, na co wnioskodawca będzie miał 10 dni roboczych. Prefinansowanie w wysokości do 50 proc. najwyższej możliwej wysokości dotacji, przypadającej dla danego wykonawcy, będzie wypłacane bezpośrednio na jego konto, zgodnie z maksymalnymi poziomami dofinansowania oraz warunkami programu.


Więcej informacji o programie „Czyste Powietrze” można znaleźć na stronach internetowych www.czystepowietrze.gov.pl oraz Portalu Beneficjenta.