W czwartek 21 lipca Wójt Gminy Tymbark podpisał ważne dokumenty.

Są nimi umowy z firmami MUR BET oraz HYDROTECH o łącznej wartości 12,6 mln zł na wykonanie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie Gminy Tymbark.
Zadanie obejmuje budowę 15 km kanalizacji w Podłopieniu (do granicy z Dobrą) i w Tymbarku (osiedle Tymbark-Góry, Kopana Droga) oraz budowę wodociągu w Podłopieniu (rejon przy dk 28), w Tymbarku (osiedle Węglarka), a także modernizację wodociągu Zamieście-Tymbark.
W ramach ww. inwestycji wykonana zostanie modernizacja oczyszczalni na Podwisiołkach oraz zdalny monitoring ujęć wody.
Planowany czas realizacji do czerwca 2024 r.