W dniu dzisiejszym Wójt Gminy Tymbark Paweł Ptaszek wraz ze Skarbnikiem Gminy – Elżbietą Jania podpisał dwie ważne umowy inwestycyjne.


Pierwsza dotyczy modernizacji drogi gminnej Twarde Łąki w miejscowości Piekiełko z firmą KADBUD, reprezentowaną przez Kazimierza Dudzika. Zakres robót obejmuje m.in. wykonanie podbudowy i nawierzchni drogi. Termin realizacji zadania – 13 października 2022 roku.


Drugą umowę Wójt Gminy Tymbark podpisał z firmą DROG-BET reprezentowaną przez pana Stanisława Kurka. Przedmiotem umowy jest wykonanie modernizacji drogi gminnej Zagroda w miejscowości Zawadka. Zakres robót obejmuje m.in. renowację i remont rowów, remont przepustów pod drogą oraz wykonanie podbudowy i nawierzchni. Termin realizacji zadania – 13 października 2022 roku.