Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu budowlanego w ramach zadania "Przebudowa i rozbudowa budynku Urzędu Gminy Tymbark" wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę i pełnienie nadzoru budowlanego.

Zamówienie dotyczy wykonania projektu przebudowy istniejącego budynku Urzędu Gminy nr 49 z oraz przebudowy sąsiedniego budynku nr 49 wraz ze zmianą jego funkcji użytkowej na cele Urzędu Gminy Tymbark, a także połączenia obu budynków w jedną funkcjonalną całość w celu usprawnienia obsługi klientów oraz dostosowanie go dla osób z niepełnosprawnościami. Po przebudowie obydwa budynki połączone zostaną funkcjonalnie i stanowić będą jeden obiekt przeznaczony na cele administracji publicznej.