W ramach konkursu „Kapliczki Małopolski_2022”  Gmina Tymbark w bieżącym roku otrzymała ze środków Województwa Małopolskiego  dofinansowanie w wysokości 10 000 zł na prace konserwatorsko – restauratorskie kamiennej kapliczki domkowej z przełomu XVIII i XIX w. zlokalizowanej na osiedlu Malarzówka w Tymbarku.


Samorząd do  zadania dołoży 15.000 zł co stanowi 60 % tegorocznych kosztów prac. Realizowane przedsięwzięcie w pierwszym etapie  obejmuje: wykonanie rekonstrukcji pierwotnego przykrycia dachu – gontu modrzewiowego wraz z szalunkami szczytów, podsiubitek oraz ozdobnymi wiatrownicami wg. wzorów historycznych oraz rekonstrukcję drzwi wejściowych wraz z futryną wg. zachowanych wzorów w drewnie dębowym. Całościowy koszt prac konserwatorskich opiewa na kwotę ponad 50.000 złotych.