19 maja Urząd Gminy ogłosił przetarg na rewitalizację rynku. Inwestycja dofinansowana jest ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Przybliżając Mieszkańcom projekt rewitalizacji publikujemy wizualizację odnowionego rynku w Tymbarku.

Chcąc uniknąć tzw. „betonozy” projekt przewiduje m.in. pas zieleni.