W związku ze śmiercią radnego Andrzeja Bugańskiego  - Wojewoda Małopolski zarządził wybory uzupełniające do Rady Gminy Tymbark

W dniu 16  grudnia  2022 roku zostało ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego ZARZĄDZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Tymbark 

Zgodnie z powyższym zarządzeniem wybory odbędą się 5 marca 2023 roku

Wybory uzupełniające dotyczą okręgu wyborczego nr 13 obejmującego część sołectwa Zamieście Osiedla; Szwabówka, Malarzówka, Brodkówka, Zagroda, Pasykówka, Skrzatki, Puty.

Wszelkie ogłoszenia i informacje związane z wyborami uzupełniającymi zamieszane będą na stronie BIP Urzędu Gminy Tymbark. 


Kalendarz  wyborczy

Zarządzenie Wojewody w sprawie wyborów uzupełniających a także Komunikat Komisarza Wyborczego w  Nowym Sączu II  z dnia 15 grudnia 2022 roku do pobrania w sekcji Materiały.


Materiał

Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do rady Gminy Tymbark

Komunikat Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 19 grudnia 2022 r.

Wzory dokumentów - wybory w toku kadencji 2018-2023

 

Podstawa prawna

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks wyborczy Dz.U. 2022 poz. 1277