Zakończyły się prace konserwatorsko-restauratorskie kamiennej kapliczki domkowej z przełomu XVIII i XIX w. zlokalizowanej na osiedlu Malarzówka w Tymbarku przez Firmę Konserwacja Zabytków Marta Kalata-Pawłowska z Nowego Sącza. Koszt pierwszego etapu prac wyniósł 25 tyś. złotych, finansowanych ze środków budżetu gminy 15 tyś. i wsparcia finansowego w kwocie 10 tyś. złotych ze środków budżetu Województwa Małopolskiego w ramach konkursu kapliczki małopolski.

Zakres tegorocznych prac obejmował: rekonstrukcję pierwotnego przykrycia dachu-gontu modrzewiowego wraz z szalunkami szczytów, podsibitek oraz ozdobnymi  wiatrownicami wg wzorów historycznych,

rekonstrukcję drzwi wejściowych wraz z futryną wg zachowanych wzorów w drewnie dębowym oraz odkopanie i osuszenie fundamentów kapliczki, niwelację terenu nad kapliczką.


Do całkowitego zakończenia prac konserwatorsko – restauratorskich kamiennej kapliczki pozostała rekonstrukcja tynków wykonana zaprawami konserwatorskimi nawiązującymi do historycznych technologii, wątki kamienne (czyszczenie, miejscowa wymiana osłabionych fug, wzmocnienie fugowań) oraz  wykucie starej betonowej posadzki i wykonanie nowej posadzki kamiennej.  


Na realizację tych zadań w przyszłym roku Gmina Tymbark złoży wniosek do Urzędu Marszałkowskiego, celem wsparcia

 finansowego pozostałych prac konserwatorskich aby  rezultatem podjętych przez nas działań było zatrzymanie pogarszania się stanu zachowania obiektu i odnowienie, unikatowej, wyjątkowo pięknej kapliczki – mówi Paweł Ptaszek wójt Gminy Tymbark.

Robert Nowak