W Nowym Sączu w dniu 10 grudnia 2022 roku odbył się XII Walny Zjazd Delegatów Związku Strzeleckiego „STRZELEC” ORGANIZACJI SPOŁECZNO WYCHOWAWCZEJ. Delegaci ze wszystkich zakątków kraju w tym Tymbarku wybrali nowe władze stowarzyszenia: Komendanta Głównego, Naczelną Radę Strzelecką, Komisję Rewizyjną i Strzelecki Sąd Honorowy.


Bryg. ZS Sławomir Szczerkowski został po raz kolejny wybrany na Komendanta Głównego Związku Strzeleckiego „Strzelec” Organizacji Społeczno-Wychowawczej. Podczas zjazdu miłym akcentem było wręczenie przez komendanta głównego dowódcy jednostki tymbarskiego Strzelca st. insp. ZS Robertowi Nowakowi medalu „ Za Zasługi dla Związku Strzeleckiego „ Strzelec „ OSW.

Przypomnijmy, że Związek Strzelecki  „STRZELEC „ Organizacja Społeczno –Wychowawcza  to jedna z nielicznych organizacji proobronnych w kraju, która podpisała Partnerską Umowę Proobronną z Ministrem Obrony Narodowej.

Jest również najlepszą organizacją proobronną w przeprowadzonych w listopadzie tego roku I Mistrzostwach Polski Organizacji Proobronnych w Strzelaniu, które zorganizowało Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji.

Źródło CWCR