Uczniowie  klas trzecich wojskowych Zespołu Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Tymbarku uczestniczą w trzydniowych wojskowych zajęciach szkoleniowych w Porębie Wielkiej. Pierwsze opady śniegu  dają doskonałą zaprawę młodzieży w realizacji ciekawych zajęć terenowych.


Robert Nowak