Gmina Tymbark pozyskała środki w wysokości 118.463,99 zł na realizację wielowymiarowego wsparcia edukacyjnego i psychologicznego uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę.


Środki te pozyskano z Grantu 3 w ramach Projektu pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.


Wczoraj w Nowym Sączu odbyło się uroczyste wręczenie promes w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej dla samorządów z regionu sądeckiego. Promesy wręczył Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski.


Środki są przekazywane przez Zarząd Województwa Małopolska na walkę z COVID-19 oraz łagodzenie skutków pandemii dla małopolskiej gospodarki oraz wsparcia mieszkańców. Pochodzą one z Funduszy Europejskich oraz budżetów państwa i województwa.


Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, uczniowie tymbarskich szkół wezmą udział w dodatkowych zajęciach i warsztatach z robotyki, języka angielskiego, koła regionalnego, zajęciach z psychologiem jak również zajęciach wyjazdowych. Termin realizacji projektu przewidziany jest do końca roku szkolnego.


Ruszamy już dzisiaj!