Gmina Tymbark po raz kolejny otrzymała dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.

Pozyskane środki wynoszą 12.000 zł dla Szkoły Podstawowej w Tymbarku oraz 1.500 zł dla oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Podłopieniu, natomiast wysokość wkładu własnego Gminy to łącznie 3.375 zł. Za otrzymaną dotację zakupione zostały głównie książki do bibliotek szkolnych..

W trakcie realizacji programu, szkoły zaplanowały realizację wielu działań, które promują i wspierają rozwój czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz współdziałanie w środowisku lokalnym, w tym z biblioteką publiczną.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 jest programem uchwalonym na lata 2021-2025 przez Radę Ministrów w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy.

Program jest realizowany przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, przy zaangażowaniu Biblioteki Narodowej, Instytutu Książki i Narodowego Centrum Kultury, oraz we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki.


Agnieszka Kądziołka