W środę 5 października w Remizie OSP Tymbark odbyło się spotkanie z Seniorami z terenu Gminy Tymbark z okazji ich święta. W uroczystość byli zaangażowani m.in. pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Koło Gospodyń Wiejskich Tymbark oraz dzieci ze Szkoły Podstawowej w Podłopieniu.


Kilka minut po godzinie 11:00 Wójt Gminy Tymbark Paweł Ptaszek przywitał licznie przybyłych gości. Po nim głos zabrała Przewodnicząca Rady Gminy Stanisława Urbańska oraz Ksiądz Prałat Franciszek Malarz. Po krótkim omówieniu przez pana Wójta działań podejmowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, skierowanych do Seniorów z terenu Gminy Tymbark, dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej w Podłopieniu zaprezentowali widzom ciekawy występ, nawiązujący tematycznie do naszych okolic. Chwilę po zakończeniu przedstawienia młodzież rozdała Seniorom opaski odblaskowe w ramach edycji konkursu "Odblaskowa Szkoła".


Po części artystycznej panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Tymbarku podały  do stołu specjał kulinarny - gołąbki pod leśną pierzynką. Przygotowanie tego poczęstunku było możliwe dzięki środkom pozyskanym z projektu "Kulinarne Skarby naszych Lasów", organizowanego przez Lasy Państwowe.


Po posiłku Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dorota Ogórek podziękowała Seniorom za obecność i życzyła gościom dużo zdrowia.


Na koniec spotkania zespół "Słopniczanie" zaserwowali gościom góralskie przyśpiewki.