Rozpoczynamy rekrutację do projektu grantowego pn. "Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Tymbark” w ramach projektu „e-Xtra kompetentni – Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa małopolskiego i świętokrzyskiego”


Wójt Gminy Tymbark zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach komputerowych w ramach projektu „Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Tymbark”. Projekt skierowany jest do Mieszkańców Gminy Tymbark w wieku 25-74 lata, którzy są zainteresowani zwiększeniem kompetencji cyfrowych. Szkolenia będą prowadzone przez wykwalifikowanego instruktora. W ramach projektu wszyscy uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.

TEMATYKA SZKOLEŃ:

1. „Rodzic w Internecie”

2. „Mój biznes w sieci”

3. „Moje finanse i transakcje w sieci”

4. „Działam w sieciach społecznościowych”

5. „Tworzę własną stronę internetową (blog)”

6. „Rolnik w sieci”

7. „Kultura w sieci”

MIEJSCE ORAZ LICZBA GODZIN SZKOLENIOWYCH:

1. Zakładamy zrealizowanie 3 szkoleń lub więcej, jeśli szkolenia będą uruchamiane w niepełnych grupach (tj. mniej niż 12 osób).

2. Szkolenia realizowane będą w Szkole Podstawowej w Tymbarku, 34-650 Tymbark 29.

3. Wszystkie szkolenia organizowane będą w dwóch trybach: 2 dni x 8 godzin dydaktycznych (w weekendy) lub 4 dni x 4 godziny dydaktyczne (w ciągu tygodnia, w godzinach popołudniowych).

Nabór uczestników do projektu będzie prowadzony na bieżąco, do momentu uzyskania pełnej liczby uczestników tj. 36 osób.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zobowiązane są do złożenia kompletu wymaganych dokumentów w Urzędzie Gminy Tymbark pok. nr 16. Udział w zajęciach jest całkowicie bezpłatny. W zajęciach mogą wziąć udział osoby dorosłe od 25 do 74 lat. Każdy z uczestników projektu może wziąć udział tylko w jednym module szkoleniowym! Liczba miejsc jest ograniczona.

Po otrzymaniu zgłoszeń Koordynator projektu skontaktuje się z uczestnikami celem uzgodnienia szczegółów dotyczących terminu oraz miejsca przeprowadzania szkoleń.

Zasady rekrutacji określone są w REGULAMINIE.

Wymagane dokumenty:

  1. Deklaracja przystąpienia do udziału w projekcie.
  2. Kwestionariusz osobowy osoby przystępującej do projektu.
  3. Oświadczenie o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym odbiorcy ostatecznego oraz personelu projektu beneficjenta.
  4. Oświadczenie o niepełnosprawności uczestnika indywidualnego.
  5. Oświadczenie o wyborze tematyki szkolenia.

OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTU:

Anna Król, tel. (18) 3325141

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa 3.1: „Działanie na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.