Zespół Szkół im. KEN w Tymbarku

Zespół Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Tymbarku

34-650 Tymbark 349
tel. (18) 33 25 030
e-mail: zstymbark@poczta.onet.pl
www.zstymbark.pl


To szkoła ponadpodstawowa, której organem prowadzącym jest Powiat Limanowski. Placówka oferuje młodzieży uczęszczanie do 4-letnich liceów ogólnokształcących o profilu policyjnym i wojskowym lub do 5-letniego technikum agrobiznesu i 3-letniej szkoły branżowej I stopnia w klasie wielozawodowej.


Do dyspozycji uczniów są dobrze wyposażone sale lekcyjne i klasopracownie do ćwiczeń, z dostępem do Internetu i tablicami multimedialnymi, dodatkowo biblioteka z bogatym księgozbiorem i centrum, multimedialnym, gdzie odbywają się różnego typu zajęcia edukacyjne i kulturalne, pracownię komputerową, salę gimnastyczną, na której odbywają się zajęcia z samoobrony i sztuk walki, małą salę gimnastyczną służącą do prowadzenia zajęć z gimnastyki i tenisa stołowego, siłownię sportową zlokalizowaną w budynku internatu oraz szkolne boisko do piłki ręcznej, koszykówki i siatkówki. Ponadto przy szkole zlokalizowana jest strzelnica pneumatyczna do szkoleń strzeleckich dla klas mundurowych.


Szkoła współpracuje z 16. Batalionem Powietrzno-Desantowym w Krakowie, Powiatową Komendą Policji w Limanowej, Państwową Powiatową Strażą Pożarną w Limanowej, Związkiem Polskich Spadochroniarzy Oddział II w Krakowie, Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, Karpackim Oddziałem Straży Granicznej w Nowym Sączu, JS „Strzelec 2007”w Tymbarku.


Przy Zespole Szkół działa także Internat, który zapewnia całodobową opiekę dla młodzieży z terenu Małopolski i województw ościennych, która uczy się w szkole. W okresie wakacji Internat jest miejscem wypoczynku dla grup zorganizowanych dzieci i młodzieży, a także prowadzi schronisko szkolne PTSM.


Przy szkole działa także SKS, Strzelec, Koło SKKT i inne organizacje, których członkowie biorą czynny udział w życiu kulturalnym, sportowym i społecznym szkoły i lokalnego środowiska, reprezentują ją na licznych imprezach, uroczystościach i zawodach.