Szkoła Podstawowa w Zawadce

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Zawadce

34-650 Tymbark

Zawadka 18

tel. (18) 33 25 036

e-mail: spzawadka@o2.pl

www.spzawadka.pl


Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Zawadce jest szkołą publiczną, której organem prowadzącym jest Gmina Tymbark. Koncepcja pracy szkoły polega na promowaniu zdrowego stylu życia. Szkoła zapewnia bardzo dobry poziom nauczania i wychowania. W działaniach na rzecz wszechstronnego rozwoju dziecka współpracuje z rodziną, instytucjami i środowiskiem lokalnym. Uczniowie znajdują w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego, intelektualnego, psychicznego, zdrowotnego, społecznego, moralnego i duchowego. Mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień poprzez udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych, innowacjach pedagogicznych oraz konkursach. Uczniowie mający trudności w nauce mają zapewnione zajęcia zwiększające szanse edukacyjne.


Szkoła liczy 7 oddziałów do których uczęszcza obecnie 100 dzieci z Zawadki, Podłopienia i Tymbarku. Jest szkołą przyjazną dla ucznia, bezpieczną, gdzie uczniowie czują się gospodarzami. Uczniowie mają do dyspozycji 5 sal lekcyjnych, bibliotekę, pracownię komputerową, salę zajęć ruchowych, świetlicę i boisko wielofunkcyjne. Szkoła posiada energiczną kadrę 14 nauczycieli, w tym 9 na pełnym etacie, którzy potrafią pracować zespołowo i stale się doskonalą. Współgospodarzami szkoły są rodzice, którzy wspierają wysiłki nauczycieli na rzecz dzieci oraz inicjują przedsięwzięcia wychowawcze.


Wirtualny spacer po okolicach Szkoły Podstawowej w Zawadce