Społeczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Tymbarku

Społeczna Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Tymbarku

34-650 Tymbark 249

tel. (18) 26 28 094

e-mail: ssmtymbark@wp.pl lub waszkiewiczrosiek@gmail.com

szkola-muzyczna.org


Prowadzona jest przez Samodzielne Koło Terenowe Społecznego Towarzystwa Oświatowego nr 99 w Tymbarku, które jest kołem Społecznego Towarzystwa Oświatowego z siedzibą w Warszawie.  


Jest szkołą publiczną nieodpłatną. Merytorycznie podlega Centrum Edukacji Artystycznej oraz  Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie. Realizuje cykl w zakresie praktycznej nauki gry na instrumencie (wybranym przez ucznia lub proponowanym przez Komisję). Szkoła zapewnia uczniom właściwy rozwój.


Społeczna Szkoła Muzyczna działa od 1991 roku, od 2015 roku, w uznaniu wysokich efektów nauczania, jako Społeczna Publiczna Szkoła Muzyczna. Szczególnie wybijający się uczniowie są stypendystami Krajowej Fundacji na Rzecz Dzieci w Warszawie, liczni są też stypendystami krajowych i zagranicznych instytucji, uczęszczają do szkół i klas dla dzieci utalentowanych w całej Polsce. Wielu absolwentów, po zakończeniu edukacji muzycznej, pracuje w zawodzie w Polsce, jak i w wielu krajach świata. W 2011 roku Szkoła otrzymała prestiżowy tytuł Szkoły Odkrywców Talentów, który świadczy o tym, że placówka ta przyczynia się do odkrywania, promocji i wspierania uzdolnień dzieci i młodzieży.


Wirtualny spacer po okolicach Szkoły Muzycznej w Tymbarku