Parafialne Przedszkole Integracyjne św. Kingi

Parafialne Przedszkole Integracyjne im. Świętej Kingi w Tymbarku

34-650 Tymbark 146

tel. (18) 33 25 151


Powstało z inicjatywy ks. Prałata Józefa Leśniaka. Tym, co je wyróżnia, to otwarcie dla wszystkich dzieci niezależnie od stanu umysłu i sprawności fizycznej. Dziecko zdrowe, dostrzegając inność kolegów uczy się tolerancji i wrażliwości, podmiotowego traktowania rówieśników. Dziecko niepełnosprawne ma możliwość rozwijać się i uczestniczyć w życiu społecznym w jak najszerszym zakresie.


Jedna z wielu zalet przedszkola jest to, że rodzina każdego podopiecznego może liczyć na pomoc i wsparcie pracowników przedszkola. W przedszkolu działa zespół specjalistów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.