Szkoła Podstawowa w Podłopieniu

Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Podłopieniu

34-650 Tymbark

Podłopień 73

tel. (18) 33 25 072

e-mail: sppodlopien@o2.pl

www.sppodlopien.pl 


Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Podłopieniu swoją działalność rozpoczęła 1 września 1908 roku. Początkowo nie posiadała własnego budynku i zajęcia lekcyjne odbywały się w wynajętej sali prywatnego domu. Dziś Szkoła ma własny budynek wraz pomieszczeniami wynajmowanymi dla OSP w Podłopieniu.

Rozbudowana w 2002 roku szkoła posiada 7 sal lekcyjnych, w tym: pracownię komputerową na 10 stoisk, salę zajęć ruchowych wyposażoną w ramach projektu Radosna szkoła, bibliotekę oraz oddział zerowy. Oprócz stałych zajęć, szkoła oferuje dodatkowe zajęcia pozalekcyjne m.in. klub matematyków, kółko teatralne, klub języka angielskiego i niemieckiego oraz zajęcia wyrównawcze.


Ponadto, dla uczniów o specjalnych potrzebach organizuje zajęcia terapii pedagogicznej, logopedii, rewalidacji. Uczniowie biorą udział w różnych projektach i programach: Indywidualizacja nauczania w klasach I-III w gminie Tymbark, Diament, Szklanka mleka, Owoce w szkole,  wspomniana Radosna szkoła.


Wirtualny spacer po okolicach Szkoły Podstawowej w Podłopieniu