Szkoła Podstawowa w Tymbarku

Szkoła Podstawowa im. Józefa Marka w Tymbarku

34-650 Tymbark 354

tel. (18) 33 25 280

e-mail: sptymbark@poczta.onet.pl

www.sp.tymbark.pl


Szkoła Podstawowa im. Józefa Marka w Tymbarku – to szkoła, do której uczęszczają uczniowie z trzech miejscowości Gminy Tymbark: Tymbarku, Zamieścia i części Podłopienia.

Placówka jest wyposażona w niezbędne pomoce dydaktyczne oraz estetyczny i ergonomiczny sprzęt.Szkoła korzysta z pomieszczeń i prowadzi zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w trzech lokalizacjach: 


  • Tymbark 354 – siedziba główna, dyrekcja szkoły, sekretariat. W budynku mieści się 13 sal lekcyjnych, sala gimnastyczna, nowoczesna pracownia komputerowa, biblioteka, w której jest zgromadzony księgozbiór liczący ponad 10 tysięcy woluminów, świetlica, gabinet lekarski i pokój zajęć rewalidacyjnych. Kuchnia szkolna przygotowuje codziennie ponad 300 obiadów, także w formie cateringu dla szkół w Zawadce i Podłopieniu. W tym budynku uczą się klasy I–V.
  • Tymbark 29 – budynek w Rynku. Tutaj uczą się klasy VI–VIII. Budynek posiada 8 pomieszczeń lekcyjnych, w tym pracownię komputerową, funkcjonuje biblioteka szkolna (część księgozbioru dla starszych uczniów), punkt wydawania posiłków oraz pokój zajęć terapeutycznych.
  • Hala sportowa oraz boiska sportowe Orlik – to zaplecze sportowe szkoły, administrowane i utrzymywane przez placówkę – z infrastruktury tych obiektów korzystają, oprócz uczniów SP w Tymbarku, wszyscy chętni mieszkańcy gminy.Szkoła zapewnia dobry poziom nauczania, pozytywne środowisko wychowawcze, wykwalifikowaną 37-osobową kadrę pedagogiczną, pedagoga szkolnego, logopedę, surdopedagoga i socjoterapeutkę, stwarzając w ten sposób przyjazną i serdeczną atmosferę.


Wirtualny spacer po okolicach Szkoły Podstawowej w Tymbarku